مشاورین تحصیلی فناوری فرناس

|

تحصیل لیسانس در کانادا

این مقطع از تحصیل، می تواند در دوره سه ساله با نود واحد درسی یا دوره چهار ساله با یکصد و بیست واحد درسی ارائه شود.  در سراسر کانادا به جز استان کبک، پس از اتمام دبیرستان، می توان وارد دانشگاه برای اخذ مدرک لیسانس شد.

به دو طریق می توان وارد دانشگاههای کانادا شد:

  1.  پذیرش بطور مستقیم و بدون شرط: احتیاج به مدرک زبان آیلتس با نمره حداقل 5/6 دارد.
  2.  پذیرش مشروط و با شرایط: احتیاج به مدرک آیلتس با حداقل نمره 5 است.  به جز مدرک آیلتس، مدارک زیر نیز برای دانشگاهها قابل قبول است:

International English Language Testing System (IELTS) – 

Test of English as Foreign Language (TOFEL) – 

Pearson Test of English Academic (PTE) – 

Canadian Academic English Language Assessment (CAEL) – 

Duolingo – 

* قابل ذکر است که Duolingo  برای همه دانشگاهها قابل قبول نیست.