مشاورین تحصیلی فناوری فرناس

|

تحصیل در مدارس کانادا

تحصیل در مدارس کانادا

تحصیل در مدارس کانادا

در سراسر کانادا، بیش از بیست مدرسه شبانه روزی وجود دارد که در مقاطع ابتدایی و دبیرستان فعالیت دارند.  هزینه این مدارس شبانه روزی و مدارس خصوصی روزانه، تقریبا یکسان است ولی بدیهی است که در مدارس شبانه روزی، دانشجو قابلیت استفاده از خوابگاه و غذا را نیز دارد.  هزینه تحصیل در اینگونه مدارس در کانادا، می تواند گران تمام شود اما از منظر دیگر، باید اذعان داشت که این مدارس برای جذب بیشتر دانشجو، انواع و اقسام کمکهای مالی و بورسیه را ارائه می دهند که حتی می تواند شهریه را رایگان کند.                                                                                  

هر یک از والدین یا هر دو آنها می توانند به همراه فرزند خود و با اخذ یک ویزای پنج ساله که قابلیت رفت و برگشت مکرر (Multiple Visa) را دارد، فرزند خود را همراهی کنند و این نوع ویزا، اجازه کار برای والدین را ندارد.

این موسسه، در ایالتهای انتاریو و بریتیش کلمبیا می تواند راهنمای شما باشد.