مشاورین تحصیلی فناوری فرناس

|

دانشگاه های خصوصی در کانادا

دانشگاه های خصوصی در کانادا

دانشگاه های خصوصی در کانادا

در کشور کانادا، دانشگاهها می توانند خصوصی یا دولتی باشند که دانشگاههای دولتی با بودجه دولتی و دانشگاههای خصوصی متکی به دریافت شهریه از دانشجو هستند.

در کانادا، تفاوت آکادمیک چندانی بین دانشگاههای دولتی و خصوصی وجود ندارد، اما دانشگاه خصوصی، دانشجوی کمتری را می پذیرد و در نتیجه کلاسها با افراد کمتر ارائه می شود.

تفاوت برای دانشجویان بین المللی این است که در دانشگاههای خصوصی، حمایتهای مالی بیشتری نسبت به  دانشگاههای دولتی به دانشجو ارائه می دهند و دلیل آن پشتیبانی کردن موسسات خیریه از این نوع دانشگاههاست.

در کانادا تعداد دانشگاههای دولتی بیشتر از خصوصی است.

هر یک از والدین یا هر دو آنها می توانند به همراه فرزند خود و با اخذ یک ویزای پنج ساله که قابلیت رفت و برگشت مکرر (Multiple Visa) را دارد، فرزند خود را همراهی کنند و این نوع ویزا، اجازه کار برای والدین را ندارد.

این موسسه، در ایالتهای انتاریو و بریتیش کلمبیا می تواند راهنمای شما باشد.