مشاورین تحصیلی فناوری فرناس

|

چرا کانادا؟

چرا کانادا؟

چرا کانادا؟

کشور کانادا، جزو کشورهایی است که آموزشی با کیفیت بسیار بالا ارائه می دهد و بسیاری از دانشگاههای معتبر دنیا در این کشور واقع شده اند و پس از فارغ التحصیلی در بازار جهانی موقعیتهای شغلی فراوانی برای شخص فراهم می گردد.

از همه مهمتر اینکه به دلیل قوانین این کشور، دانش آموزان بین المللی با آغوش باز پذیرفته می شوند و بطور کلی فرقی با بقیه ندارند و دانشجو تجربه ای بی نظیر را در زندگی آینده اش لمس خواهد کرد.

برای تحصیل در یکی از دانشگاههای کانادا باید اقدام به گرفتن مجوز تحصیل (Study Permit) کرد و پس از نامه اصلی پذیرش تحصیلی از دانشگاه مورد نظر، تقاضای ویزای تحصیلی نمود.