مشاورین تحصیلی فناوری فرناس

|

 تحصیل در دانشگاه های عمومی کانادا

تحصیل در دانشگاه های عمومی کانادا

تحصیل در دانشگاه های عمومی کانادا

در کشور کانادا، دانشگاهها می توانند خصوصی یا دولتی باشند که دانشگاههای دولتی با بودجه دولتی و دانشگاههای خصوصی متکی به دریافت شهریه از دانشجو هستند.

دانشگاههای دولتی برای کاناداییها هزینه کمتری دارد ولی برای دانشجویان بین المللی شهریه دانشگاه دولتی و خصوصی تفاوت چندانی ندارد.

تفاوت برای دانشجویان بین المللی این است که در دانشگاههای خصوصی، حمایتهای مالی بیشتری نسبت به  دانشگاههای دولتی به دانشجو ارائه می دهند و دلیل آن پشتیبانی کردن موسسات خیریه از این نوع دانشگاههاست.

در کانادا تعداد دانشگاههای دولتی بیشتر از خصوصی است.

هر یک از والدین یا هر دو آنها می توانند به همراه فرزند خود و با اخذ یک ویزای پنج ساله که قابلیت رفت و برگشت مکرر (Multiple Visa) را دارد، فرزند خود را همراهی کنند و این نوع ویزا، اجازه کار برای والدین را ندارد.

این موسسه، در ایالتهای انتاریو و بریتیش کلمبیا می تواند راهنمای شما باشد.