مشاورین تحصیلی فناوری فرناس

|

کار دانشجویی در کانادا

کار دانشجویی در کانادا

کار دانشجویی در کانادا

در کانادا، امکان کار در حین تحصیل طبق ضوابط خاص، امکانپذیر است. دانشجویانی که دارای ویزای تحصیلی، مجوز کار ضمن تحصیل و شماره بیمه اجتماعی (Sin Number) هستند، می توانند بدون ویزای کار، مشغول به کار شوند.

شماره بیمه اجتماعی (Sin Number) که معادل کد ملی ایرانیان است، یک شماره نه رقمی منحصر بفرد است که برای افرادی که اقامت موقت دارند یا برای تحصیل وارد کشور شده اند صادر می شود (شامل توریستها نمی شود). دریافت این شماره برای دانشجویان هیچ هزینه ای ندارد و داشتن این شماره برای انجام کلیه امور، ضروری می باشد و از طریق خدمات دولتی کانادا (Service Canada) قابل دریافت است.

در حالت معمولی، افرادی که ویزای تحصیلی معتبر داشته باشند (شامل افراد دوره زبان نمی شود) می توانند پس از شروع به تحصیل، بیست ساعت در هفته و در روزهای تعطیل رسمی و یا تعطیلات بین دو ترم، تا چهل ساعت کار کنند.  معمولا در  ویزای دانشجو قید می شود که “امکان کار کردن” دارد یا خیر!

* اگر رشته تحصیلی دانشجو، دوره کارآموزی (CO-OP) داشته باشد، گذراندن این دوره الزامی است و دانشجو برای گذراندن این دوره، می بایست مجوزی را از اداره مهاجرت کانادا تقاضا نماید.